Bifolium

Note Biblice și Patristice

Ascensiunea lui Isaia

NOTĂ | The Ascension of Isaiah. Edited by Jan N. Bremmer, Thomas R. Karmann and Tobias Nicklas (Studies on Early Christian Apochrypha 11; Leuven: Peeters, 2016).

Ultima apariție editorială din colecția Studies on Early Christian Apocrypha inițiată de Jan N. Bremmer îi este dedicată Ascensiunii lui Isaia. Volumul își are originile în două conferințe care au avut ca subiect Ascensiunea lui Isaia și care s-au desfășurat la Budapesta (2001) și Regensburg (2013).

După volumele editate anterior în această colecție (instrumente utile pentru cercetătorii creștinismului timpuriu, cum ar fi cazul celor despre faptele apocrife ale lui Ioan, Pavel și Tecla, Petru, Andrei, Toma, alături de apocalipsa după Petru, viziunea lui Isaia și apocalipsa gnostică a lui Pavel, literatura pseudo-clementină, sau volumul, de apropiată apariție, despre Tecla discipola lui Pavel), cititorului îi sunt oferite și de această dată un număr de studii scrise de specialiști consacrați ai studiilor creștinismului timpuriu și care cu această ocazie au încercat să ofere perspective noi asupra acestui text special.

Alături de Jan N. Bremmer cititorul poate regăsi aici contribuțiile unor cercetători de talia unor R. Bauckham, J. Knight, M. Vinzent, P. Piovanelli, R.G. Hall, M. Henning și Tobias Nicklas, A. Destro și Mauro Pesce, I. Czachesz, Lautaro Roig Lanzillotta, A.L.A. Hogeterp, J. Verheyden, T. Karmann, și nu în ultimul rând T.J. Kraus. Autorii reușesc să aducă între coperțile acestui volum analize complexe legate de aspecte esențiale ale Ascensiunii lui Isaia. Dintre acestea am putea menționa, de exemplu, locul special pe care-l ocupă acest text printre scrierile creștinismului timpuriu, originea complicată a acestuia, data, genul acestuia sau posibilele lui interpretări. Mai mult, autorii încearcă să evidențieze cât mai detaliat aspectele sale profetice, posibila reașezare a cadrului cosmologic, alături de relevanța pe care o are textul cu privire la raportarea primilor creștini la evrei,  și nu în ultimul rând la posibila relație a Ascensiunii lui Isaia cu Marcion.

Pentru cititorii interesați de Ascensiunea lui Isaia, în special, dar și pentru cei care vor să fie la curent cu cele mai recente cercetări legate de creștinismul timpuriu și literatura apocrifă, acest volum oferă perspective din cele mai variate și complexe. Mai mult, dacă au reușit să amplifice interesul pentru Ascensiunea lui Isaia, editorii oferă la sfârșitul volumului și o bibliografie adusă la zi, un instrument de lucru util pentru cercetările viitoare.

Petru Moldovan (RuG)

 

 

 

Advertisements

About Petru Moldovan

History of religions and much more...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 18/03/2016 by in bifolium.
%d bloggers like this: