Bifolium

Note Biblice și Patristice

O carte despre gnosticism

brakke

NOTĂ| David Brakke, The Gnostics. Myth, Ritual, and Diversity in Early Christianity (Cambridge, Mass. and London: Harvard Unversity Press, 2010)

Acest volum pare o introducere foarte bună în studiile despre gnosticism. Are o structură simplă şi extrem de concisă. Volumul este construit din cinci capitole. Primul dintre acestea ne propune o viziune creativă a gnosticismului şi a multiplelor tipuri de creştinism timpuriu. Brakke face acest lucru cu scopul de a ne înlesni accesul la întreprinderea sa printr-o re-descriere şi re-poziţionare a celor mai recente abordări asupra unui fenomen complex precum gnosticismul şi de a evidenţia viziuni asupra diversităţii creştine din primele trei secole care sunt din ce în ce mai acceptate. După lectura acestui prim capitol ne este mai uşor să intrăm în materia celui de-al doilea. Se observă tendinţa constantă a lui Brakke de a oferi, asemeni unui ghid, cât mai multe căi verificate de identificare a gnosticilor şi a literaturii lor. Astfel, parcurgând şi capitolul al treilea devenim familiarizaţi cu mitul şi ritualurile şcolii gnostice de gândire. Aşadar, primele trei capitole sunt menite să arate că termenul gnostic ca marcă (label) poate fi ataşat fără probleme mişcărilor religioase care, în definitiv, au fost fundamental creştine.

Ultimele două capitole ale acestui volum fascinant, conduc cititorul către discuţii laborioase despre ceea ce semnifică unitatea Romei secolului al II-lea, dar mai cu seamă, clarifică aspecte esenţiale legate de diversitatea sa. În acelaşi timp, Brakke ne prezintă şi ceea ce înţelege prin strategiile de auto-diferenţiere şi care le era aplicabilitatea în secolul al II-lea. Dacă capitolul al patrulea este construit în jurul a trei figuri majore pentru epoca analizată: Valentin, Marcion şi Iustin Martirul, ultimul capitol oferă o examinare atentă a aspectului central din analiza sa, şi anume, construirea auto-diferenţierii practicate în secolele al II-lea şi al III-lea.

Acest volum nu este cu siguranţă o introducere, deşi avem parte de descriere amănunţită şi clară a gnosticismului. Brakke a reuşit să etaleze între aceste coperţi o analiză profundă a fenomenul gnostic şi se alătură în acest sens unor cercetători marcanţi precum Michael Williams (1996) sau Karen L. King (2003).

Recenzii aici, aici sau aici.

Petru Moldovan, RuG

Advertisements

About Petru Moldovan

History of religions and much more...

Information

This entry was posted on 12/02/2015 by in bifolium and tagged , .
%d bloggers like this: