Bifolium

Note Biblice și Patristice

Festschrift Gerard P. Luttikhuizen

NOTĂAnthony Hilhorst and George H. van Kooten (eds.)The Wisdom of Egypt. Jewish, Early Christian, and Gnostic Essays in Honor of Gerard P. Luttikhuizen  (Ancient Judaism and Early Christianity 59; Leiden – Boston: Brill, 2005).

Acest volum omagial îi este dedicat profesorului Gerard P. Luttikhuizen de la Universitatea din Groningen (Culianu a învăţat copta, la Groningen, cu profesorul Luttikhuizen). Cariera academică a acestuia, aşa cum se ştie prea bine, a fost construită de-a lungul timpului în jurul tematicii dezvoltate în acest volum, şi anume, a Egiptului şi a lumii lui intelectuale în Antichitatea târzie.

Prima parte a volumului este consacrată Egiptului şi iudaismului, cu precădere sunt analizate texte iudaice a căror provenienţă, sau subiect, au legătură sau conduc la Egipt: traducerea în limba greacă a Genezei, Cartea Jubileelor, rescrierea poveştii lui Moise de către Artapanus, Înţelepciunea lui Solomon, etc. A doua parte cuprinde studii consacrate relaţiilor dintre Egipt şi creştinismul timpuriu. A treia parte ne prezintă studii în care sunt analizate scrieri gnostice, mai cu seamă conectate la literatura gnostică scrisă în limba coptă, pe teritoriul Egiptului.

Toate studiile prezentate aici evidenţiază Egiptul ca Gemeinplatz al nenumăratelor texte care aparţin într-un fel sau altul de iudaism, creştinismul timpuriu sau gândirii gnostice. Prin acoperirea unui spectru atât de larg de teme, genuri sau tradiţii, autorii ne readuc aminte că spaţiul cultural şi geografic egiptean a fost unul efervescent şi leagăn atât pentru evrei cât şi pentru creştini, bineînţeles alături şi de alte etnii sau confesiuni.

Lectura acestui volum incitant ar trebui să fie o invitaţie pentru pasionaţii studiului aprofundat al Antichităţii târzii să descopere cât mai multe dintre cărţile şi studiile profesorului Luttikhuizen. Cred că scopul acestui volum este să ne arate cât de fascinantă poate fi o astfel de cercetare.

Recenzii de Tobias Nicklas (Review of Biblical Literature, 2005) şi Paul Foster (Journal for the Study of the New Testament, 2006).

Petru Moldovan, RuG

Advertisements

About Petru Moldovan

History of religions and much more...

Information

This entry was posted on 03/02/2015 by in bifolium and tagged , .
%d bloggers like this: