Bifolium

Note Biblice și Patristice

Despre întâlniri exegetice

NOTĂ | Emmanouela Grypeou and Helen Spurling, eds. The Exegetical Encounter between Jews and Christians in Late Antiquity. Jewish and Christian Perspectives Series 18; Leiden-Boston: Brill, 2009.

Editorii au strâns în acest volum lucrările unei conferinţe organizate în 2007 sub auspiciile The Centre for the Study of Jewish-Christian Relations şi ale Faculty of Divinity a Universităţii Cambridge, UK.

Semnatarii studiilor care alcătuiesc corpul acestui volum sunt Philip Alexander, Dimitrij F. Bumazhnov, Burton L. Visotzky, Hanneke Reuling, Gerard P. Luttikhuizen, Michael E. Stone, Robert Hayward, Sebastian P. Brock, Günther Stemberger, Judith Frishman, Emmanouela Grypeou, Helen Spurling, Alison Salvesen, Stefan C. Reif şi Marc Hirshman. Încă de la prima citire a acestor nume suntem avertizaţi de diversitatea şi complexitatea textelor prezentate în aceste pagini.

Volumul ne invită să vizualizăm întâlnirea dintre interpreţii evrei şi cei creştini care a avut loc, prin diferite mijloace şi la diferite niveluri, din Antichitatea târzie până astăzi. Nu este locul aici de demonstrat că aceste întâlniri joacă, de-a lungul timpului, un rol important în redefinirea proceselor interpretative, ci mai cu seamă ni se oferă noi căi către detalierea dinamicii interacţiunilor care au avut loc între exegezele evreieşti şi cele creştine. Aceste procese exegetice continuă trecând prin Evul mediu, apoi modernitatea occidentală până în contemporaneitate. Volumul este meritoriu, astfel, mai ales prin microanalizele tematice pe care le oferă cititorului. Axate cu precădere pe tema fascinantă a relaţiilor exegetice din perioada Antichităţii târzii, studiile sunt organizate în jurul interpretărilor date cărţii Genezei, aşa cum apar acestea în anumite texte rabinice, ale Sfinţilor Părinţi, dar şi în unele texte gnostice.

În final, trebuie subliniat că datorită aspectelor metodologice şi ale conţinutului, The Exegetical Encounter este unul dintre volumele care nu pot fi ocolite de cercetătorii Antichităţii târzii.

Volumul a fost recenzat de Julio Cesar Dias Chaves, Laval théologique et philosophique, volume 68, numéro 2 (2012).

Petru Moldovan, RuG

Advertisements

About Petru Moldovan

History of religions and much more...
%d bloggers like this: