Bifolium

Note Biblice și Patristice

Vasile cel Mare – o introducere

radde-gallwitz

NOTĂ | Andrew Radde-Gallwitz. Basil of Caesarea: A Guide to His Life and Doctrines. Cascade Companions 16. Eugene, Oregon: Cascade Books, 2012. 178 p. ISBN 978-1606081327.

Cartea lui R.-G. este împărțită în opt capitole, o introducere și o concluzie. Se mai găsesc în ea o listă a lucrărilor Sf. Vasile și a traducerilor englezești disponibile, o bibliografie, un indice de nume și subiecte, precum și un indice scripturistic. Tratarea temelor doctrinare urmează trama cronologică, și amestecă savant exploatarea surselor vechi, trimiteri la literatura secundară și evaluări personale ale autorului.

Tonul este măsurat, distanța critică păstrată, dar interesul cu care R.-G. se apleacă asupra figurii Sf. Vasile este în mod clar teologic. Așa cum îl înfățișează patrologul american, episcopul Cezareei a fost și rămâne în multe privințe un model pentru gândirea și acțiunea creștine.

Cap. I este consacrat  parcursului Sf. Vasile până în zorii intrării sale în controversele trinitare și hristologice. Sunt oferite informații despre familia, educația și anturajul său teologic, de asemenea despre interesul său legat de viața monastică. Următoarele trei capitole se ocupă de controversa eunomiană. Contextul istoric și teologic este mai întâi reconstituit în linii mari. Urmează o analiză a tratatului Împotriva lui Eunomie 1-2 (IE) pentru „teologia Fiului Unul-Născut”, și a  IE 3 pentru pnevmatologie.

R.-G. arată că în vreme ce dumnezeirea Fiului este clar afirmată, Vasile se arată în schimb mai rezervat în exprimare în legătură cu cea a Duhului Sfânt. O anumită evoluție asupra acestui ultim punct poate fi observată între IE 3 și tratatul Despre Duhul Sfânt. Prima parte a capitolului cinci se ocupă tocmai cu perioada scursă dintre cele două scrieri, cu o aplecare specială asupra alegerii lui Vasile ca episcop, asupra relațiilor cu Valens, și asupra acțiunii sale filantropice. Discuția se încheie cu o introducere în controversa pnevmatomahă.

Următorul capitol este dedicat unei analize a  tratatului Despre Duhul Sfânt. Argumentul principal al lui Vasile este că Duhul trebuie considerat ca „Domn” în temeiul lucrărilor Sale. Duhul este „dumnezeiesc în natură”, participă la crearea lumii și este sfințitorul ei; prin urmare, trebuie slăvit și „socotit împreună cu (synarithmein)” Tatăl și Fiul. Nu este o afirmație atât de apăsată pe cât și-ar fi dorit prietenul său, Sf. Grigorie de Nazianz, dar este mai mult decât ceea ce găsim în IE 3, iar Vasile pare să fi considerat că era de ajuns pentru a nu lăsa loc de îndoieli.

Cap. VII se apleacă asupra reacției lui Vasile la ideile lui Apolinarie de Laodicea. Împotriva tezei originii cerești a trupului lui Hristos (R.-G. pare să creadă că Apolinarie a susținut într-adevăr o asemenea extravaganță, pe urmele lui L. Ayres), precum și împotriva celei a lipsei minții omenești în El, Vasile atrage atenția asupra faptului că rolul de mijlocitor pe care Scriptura îl atribuie lui Hristos presupune ca El să fie, în același timp, om deplin și Dumnezeu deplin.

Cap. VIII oferă o privire aspra ultimilor ani ai vieții lui Vasile. În Concluzie triumful său postum este indicat pe scurt, precum și influența asupra tradiției creștine. Cartea va face bune servicii celor care caută o călăuzire scurtă, clară, informată și de încredere în viața și teologia Sf. Vasile.

Ovidiu Sferlea, Universitatea din Oradea

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 22/01/2015 by in bifolium.
%d bloggers like this: