Bifolium

Note Biblice și Patristice

Despre scrisorile lui Grigorie de Nyssa

silvas

NOTĂ | Anna M. Silvas. Gregory of Nyssa: The Letters. Introduction, Translation, and Commentary. Supplements to Vigiliae Christianae 83. Leiden, Boston: Brill, 2007, 284 pp. + xx.

În comparație cu scrisorile lui Vasile cel Mare (peste 300) și Grigorie de Nazianz (aproximativ 250), numărul scrisorilor păstrate sub numele lui Grigorie de Nyssa este considerabil mai mic (puțin peste 30). Volumul lui Silvas conține următoarele secțiuni: Biography, The Letters: A General Introduction, Prelude 1: The Letters of Basil, Prelude 2: St Gregory Nazianzen, Saint Gregory of Nyssa: The Letters.

(1) Lucrarea începe cu un capitol biografic care oferă informații reconstituite în mare pe baza acestor scrisori. Este interesant de observat felul în care Silvas tratează atât contextul familial imediat al lui Grigorie de Nyssa (legăturile sale cu Vasile și Macrina), cât și legăturile capadocienilor cu Eustathius din Sebaste, reușind să recompună o figură destul de complexă a celui din urmă (căruia enciclopediile și lucrările de specialitate îi dedică, de obicei, doar câteva rânduri). Mai mult, Silvas investighează statutul marital al lui Grigorie și discută scenariile posibile legate de acesta.

(2) Cel de-al doilea capitol începe cu o scurtă ilustrare a varietății tematice abordate de capadocian în scrisorile sale, a retoricii și stilului acestuia, precum și a personalității pe care scrisorile o reflectă. Silvas aduce apoi în discuție producerea colecției epistolare așa-numite Pasquali din 1925 (după numele lui Georgio Pasquali, în cadrul căreia distinge două secțiuni majore: scrisorile 1-3 și 4-30) și prezintă manuscrisele colate de acesta, cu câteva note adiționale legate de două alte manuscrise utilizate mai târziu de Maraval (1990). Pornind de la datele stabilite în primul capitol, autoarea propune un tabel cronologic cu datarea (și localizarea) scrisorilor.

(3) Următoarea secțiune (Prelude 1 & 2) cuprinde o selecție de scrisori ale lui Vasile cel Mare (13 scrisori) și Grigorie de Nazianz (8 scrisori), fie adresate lui Grigorie de Nyssa, fie referitoare la acesta. Scopul acestei secțiuni este de a recupera și pune mai bine în lumină un segment din etapa tinereții lui Grigorie de Nyssa, mai puțin cunoscut, fără a se limita însă la aceasta.

(4) Scrisorile lui Grigorie de Nyssa redate în traducere engleză în acest volum urmează ediția Pasquali și dialoghează substanțial cu notele editoriale produse de Maraval. Fiecare dintre cele 30 de scrisori este precedată de un mic studiu introductiv, în cadrul căruia autoarea problematizează chestiuni legate de atribuire, datare, manuscrise, stil, conținut, fiecare scrisoare fiind pusă în acest fel în relație cu celelalte. Mai mult, dincolo de cele 30 de scrisori care urmeză colecțiile Pasquali și Maraval, autoarea adună alte 7 (unele păstrate parțial sau traduse pentru prima dată în engleză), pentru care chestiunea atribuirii rămâne încă o problemă de dezbatere în literatura de specialitate.

Recenzii puteți găsi aici și aici.

Mădălina Țoca, KU Leuven

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: