Bifolium

Note Biblice și Patristice

Vademecum pentru „Biblia Hebraica”

ResizeImageHandlerNOTĂ | Ernst Würthwein. The Text of the Old Testament: An Introduction to the Biblia Hebraica. Third edition, revised and expanded by Alexander Achilles Fischer. Translated by Erroll F. Rhodes. Grand Rapids: Eerdmans, 2014. xix + 343 pag. Ed. broșată. ISBN: 978-0-8028-6680-6.

Pentru studenții și cercetătorii interesați de textul ebraic al VT și de problematicile adiacente acestuia (manuscrise, versiuni, critică de text, literatură secundară fundamentală etc.), o remarcabilă lucrare introductivă este cea scrisă de E. Würthwein (1909–1996), revizuită sistematic de A. A. Fischer și ajunsă, pentru publicul de limbă germană, la a șasea ediție (2009). Versiunea în limba engleză, tradusă de E. F. Rhodes, lărgește în mod fericit aria de difuzare a cărții, făcând-o accesibilă unui număr mult mai mare de cititori.

Lucrarea este împărțită în patru secțiuni mari: (1) textul ebraic al Bibliei; (2) traducerile vechi; (3) critica de text; (4) prezentarea a 48 de facsimile cu texte (inscripții, manuscrise ori tipărituri) importante pentru istoria transmiterii textului biblic veterotestamentar, începând cu inscripția de la Tel Dan (cca. 825 î.Hr.), cea mai timpurie dovadă arheologică privind existența „casei lui David”, și sfârșind cu Poliglota complutensiană (1514–1517).

Prima secțiune („The Hebrew Text of the Bible”) trece în revistă originea alfabetului ebraic, materialele și instrumentele de scris, artefactele rezultate (suluri și codici) și textul masoretic (bază consonantică, vocalizare, accente, cele două masorah, manuscrise și ediții tipărite). Tot aici sunt prezentate sintetic Sulurile de la Qumran și Pentateuhul samaritean.

A doua secțiune este rezervată traducerilor bazate pe textul ebraic. După cum este de așteptat, spațiul cel mai amplu este alocat discuției despre Septuaginta și versiunile grecești care i-au succedat: Aquila, Symmachus, Theodotion, redacția hexaplarică („nodul” origenian care a încurcat socotelile criticilor de text pentru cel puțin o sută de ani) și redacția antiohiană realizată de Lucian. Celelalte versiuni analizate concis sunt targumurile aramaice, versiunea siriacă (Peshitta), Vulgata și Vetus Latina.

În secțiunea „aplicativă” („Textual Criticism”), cititorul va găsi atât considerații generale privind scopul și misiunea criticii de text, cât și exemple care ilustrează evoluția textului biblic, afectat de erori (neintenționate) sau de modificări voite (unele dintre ele izvorâte din considerații ideologice). Tot aici sunt incluse lămuriri privitoare la aparatul critic din Biblia Hebraica Stuttgartensia, discuții despre criteriile (externe sau interne), de evaluare a unei lecțiuni și, desigur, numeroase exemple care ilustrează felul în care se poate „arbitra” între mai multe lecțiuni concurente.

Precizăm că fiecare secțiune cuprinde o bibliografie esențială în care sunt menționate edițiile critice de referință și, după caz, cele mai importante lucrări științifice publicate în deceniile scurse de la publicarea ediției precedente a lucrării lui Würthwein. Deși nu poate rivaliza cu opul mult mai cuprinzător al lui Emanuel Tov (Textual Criticism of the Hebrew Bible, 2011), lucrarea scrisă de Würthwein și Fischer va rămâne multă vreme unul dintre textele introductive de referință pentru toți cei care doresc să se familiarizeze cu Biblia Hebraica.

Emanuel Conțac
Institutul Teologic Penticostal din București

Advertisements

One comment on “Vademecum pentru „Biblia Hebraica”

  1. Vaisamar
    24/12/2014

    Reblogged this on Vaisamar and commented:
    Semnalez cititorilor mei această notă pe care am publicat-o pe site-ul Bifolium. Celor interesați de recenzii și note privitoare la publicații din zona biblică și patristică le va prinde bine să arunce la răstimpuri câte o ocheadă pe acest portal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: