Bifolium

Note Biblice și Patristice

Despre identitate şi evrei

23078

NOTĂ | Jörg Frey, Daniel R. Schwartz & Stephanie Gripentrog, eds., Jewish in the Greco-Roman World. Jüdische Identität in der griechsch-römischen Welt (Ancient Judaism and Early Christianity 71; Leiden-Boston: Brill, 2007).

Studiile identitare au reuşit să-şi creeze un loc al lor în cadrul lărgit al studiilor culturale. Acest volum ne arată că identitatea îşi găseşte un spaţiul pentru investigaţie destul de bine conturat şi pe tărâmul studiilor biblice.

Volumul s-a născut prin strângerea sub aceleaşi coperte a contribuţiilor susţinute în cadrul a două sesiuni ale Münchener Bibelwissenschaftliche Symposien, şi anume cea din 15 iulie 2003 şi cea din 11 mai 2004. Semnatarii articolelor sunt Daniel R. Schwartz, Jutta Leonhardt-Balzer, Stefan Krauter, Tal Ilan, Gottfried Schimanowski, Sarah K. Pearce, Randolf Herrmann, Monika Bennett, Walter Ameling, Jörg Frey şi Roland Deines.

Autorii îşi aduc aportul la conturarea cât mai clară a problematicii formării şi dezvoltării identităţii evreieşti în perioada greco-romană. Articolele din volum ne poartă de la Filon la statutul femeii, de la participarea non-evreilor la cult la relaţiile comunităţii de la Qumran cu lumea din jur, sau de la problematica pe care o ridică cultul imperial roman în Iudea la adoptarea obiceiurilor comune de către comunităţile evreieşti din diasporă, integrarea evreilor în societatea alexandrină sau reflexia Egiptului şi a Nilului în opera lui Filon ca ceilalţi faţă de evrei.

Petru Moldovan

Advertisements

About Petru Moldovan

History of religions and much more...

Information

This entry was posted on 18/12/2014 by in bifolium.
%d bloggers like this: