Bifolium

Note Biblice și Patristice

Festschrift Birger A. Pearson

PG

NOTĂ | Practicing Gnosis. Ritual, Magic, Theurgy and Liturgy in Nag Hammadi, Manichaean and Other Ancient Literature. Essays in Honor of Birger A. Pearson. Edited by April D. DeConick, Gregory Shaw and John D. Turner (NHMS 85; Leiden: Brill, 2013).

Volumul editat în onoarea lui Birger A. Pearson are menirea de a oferi o alternativă în studiul gnosticismului, accentul fiind direcţionat exclusiv către practicile gnostice.

Printre semnatarii eseurilor îi putem regăsi pe George W. E. Nickelsburg, Gerald James Larson, Gregory Shaw, April D. DeConick, Roger Beck, Bas van Os, Elliot Wolfson, Erin Evans, Nicola Denzey Lewis, Einar Thomassen, Madeleine Scopello, Edward Butler, Fernando Bermejo Rubio, Jason BeDuhn, Jorunn Buckley, Naomi Janowitz, Grant Adamson, Marvin Meyer, Rebecca Lesses, John D. Turner, Niclas Förster, James Davila, Zeke Mazur, Michael Williams, Kevin Corrigan.

Textele prezentate sunt aranjate în cinci secţiuni: practici de iniţiere, practici recurente, practici terapeutice, practici extatice şi practici filosofice. Locul lor între coperţile volumului este identificabil într-o manieră comparativă, specifică istoriei religiilor care se înscrie în perspectiva deschisă de studiile lui Birger A. Pearson. Editorii pun la dispoziţia cititorilor şi o listă bogată de publicaţii a autorului omagiat în acest context.

Studiile sunt scrise de aşa manieră încât cititorului îi este oferită posibilitatea de a vedea practicile gnostice în contextul larg al lumii greco-romane: cu ceea ce au în comun, dar să fie vizibile şi discontinuităţile inerente.

Petru Moldovan

Advertisements

About Petru Moldovan

History of religions and much more...
%d bloggers like this: