Bifolium

Note Biblice și Patristice

(Contra)cultura şi cultul imperial roman

Brent

NOTĂ | Allen Brent, The Imperial Cult and the Development of Church Order. Concepts and Images of Authority in Paganism and Early Christianity before the Age of Cyprian. (Supplements to Vigiliae Christianae 45; Leiden: Brill, 1999).

Această notă doreşte să prezinte o carte apărută în 1999 care merită citită mai ales pentru modul în care autorul tinde să te direcţioneze către aspecte esenţiale ale cercetării creştinismului timpuriu.

Apariţia instituţiilor creştine au o legătură profundă atât cu înţelegerea cultului imperial roman ca fenomen religios, cât şi cu influenţa acestuia asupra cristalizării orânduirii bisericeşti.

Încă de la început suntem informaţi de către autor că, în evoluţia sa, creştinismul a trecut treptat de la etapa superstitio care ameninţa pax deorum obţinută prin cultul imperial, spre o instituţie care va reconstrui din temelii structura internă a imperiului roman.

Allen Brent doreşte să demonstreze în aceste pagini că dezvoltarea creştinismului timpuriu se poate înţelege ca dezvoltarea unei contra-culturi în sânul culturii romane. Iar Biserica, în dezvoltarea sa, a avut de la început dorinţa de a pune lucrurile în ordine – din perspectiva de a fi doar una dintre opţiunile religioase existente atunci în cadrul unui imperiu cu un caracter multicultural. Dar, aşa cum Brent subliniază, atunci când Biserica a ajuns la statutul de imperium in imperio s-a format ca o contra-cultură care a absorbit o serie de elemente semnificative din cultura gazdă.

Brent este convins că identificarea trăsăturilor de tip contra-cultură este posibil de urmărit în descrierile creştine timpurii, în ceea ce se înţelege prin ciocnirea comunităţilor creştine cu celelalte culte ale imperiului. Comunităţile creştine au pentru Brent caracterul de contra-culturi care trăiau în cultura gazdă păgână: pe de o parte imitau atât construcţia socială cât şi cea ontologică a realităţii, iar pe de altă parte, au ajuns să fie generatoarele elementelor noi care tindeau către o re-construire din temelii a culturii gazdă.

Una dintre recenzii se poate vedea aici.

Petru Moldovan

Advertisements

About Petru Moldovan

History of religions and much more...

Information

This entry was posted on 27/10/2014 by in bifolium.
%d bloggers like this: