Bifolium

Note Biblice și Patristice

Rescrie istoria Evanghelia după Iuda?

gosJ

NOTĂ | Atunci când vrei să acoperi un spectru mai larg de cercetări pe evangheliile apocrife cartea lui Simon Gathercole, The Gospel of Judas. Rewriting Early Christianity (Oxford: Oxford University Press, 2007) nu poate fi evitată cu uşurinţă. A apărut deja de destulă vreme ca să dobândească acel aer liniştit de referinţă în efervescentele cercetări pe Evanghelia după Iuda. Ea a fost publicată cu menirea de a aduce la zi un portret destul de compozit al dosarului apostolului Iuda în lumina noului text care-l are pe acesta ca personaj principal.

În mod abrupt putem spune că nu se poate vorbi în acest moment decât de o imagine negativă a lui Iuda – unul dintre elementele cele mai cunoscute în istoria ideilor pe marginea căruia s-au dezvoltat stereotipuri clasice. Este exact ceea ce spune şi Gathercole în cartea sa: textul publicat cu mare succes la presă în 2006 aduce o schimbare radicală a acestei imagini negative. Iuda nu mai este personaj negativ, ci este creionat ca fiind superior oricăruia dintre ceilalţi discipoli şi cu atât mai mult cu cât el este receptor al cunoaşterii secrete transmisă de Iisus.

În linii mari, cartea lui Gathercole este uşor de citit. În primul capitol rezumă povestea misterioasă a descoperirii celebrului manuscris; capitolele doi şi trei, prin trecerea la un registru mai academic, rezumă cu succes unele dintre cele mai vechi descrieri făcute lui Iuda de-a lungul timpului. Lucrarea face noi propuneri în legătură cu conexiunile dintre Evanghelia după Iuda şi „speculaţiile” gnostice. Capitolul al patrulea ne prezintă o traducere a textului, care are alături un bogat material explicativ, menit să acopere contextul gnostic al textului în sine. Capitolul al cincilea este o succintă examinare a surselor antice care fac referire la textul antic al Evangheliei după Iuda. Discuţiile savante despre datarea Evangheliei după Iuda sunt îmbogăţite consistent de cercetarea lui Gathercole. Concluzia acestuia în ceea ce priveşte Evanghelia după Iuda este una tranşantă: acest text nu aduce nimic nou în ceea ce-l priveşte pe Iisus. Textul în sine nu ar fi altceva decât una dintre multele ferestre la care avem acces către lumea secolului al II-lea, şi anume, conflictul straniu şi turbulent, în plină efervescenţă ideatică dintre gnosticism şi curentul „principal” al creştinismului.

Cartea a avut ca scop declarat depăşirea importanţei Evangheliei după Iuda ca text în sine, şi trecerea înspre ceea ce reprezintă înţelegerea acesteia ca piesă componentă a istoriei creştinismului timpuriu şi a lui Iisus.

Imaginea lui Iuda este în opinia lui Gathercole în mod clar dependentă de evangheliile sinoptice datorită frazeologiei sale: în Evanghelia după Marcu imaginea lui Iuda este cea a unui personaj care în mod inconştient are un rol în planul divin, în cea după Matei imaginea lui Iuda este dezvoltată pe modelul lui Marcu şi introduce un nou palier în complexitate. În Evanghelia lui Luca imaginea lui Iuda are parte de o latură din ce în ce mai sinistră, datorită împletirii interacţiunilor din lumea supranaturală şi cu care Iuda colaborează în momentele trădării. În Evanghelia lui Ioan imaginea lui Iuda este deja una demonizată, fiind una dintre cele mai negative portretizări ale lui Iuda. Pasul către imaginea trădătorului arhetipal regăsită în paginile Sfinţilor Părinţi este deja făcut.

Reflexia nouă adusă de Evanghelia după Iuda este doar aparentă, deoarece ar face parte integrantă dintr-un complex de teme majore ale mitologiei gnostice cu puternice influenţe asupra mitului Sofiei. Este demn de menţionat fascinanta comparaţie între posibila legătură la nivel mitologic între Iuda şi Sofia, şi care lasă loc pentru viitoare cercetări.

Evanghelia după Iuda nu are legătură per se cu Iisus, ci cu cunoaşterea revelată de acesta. Conţinutul textului face ca discipolul să aibă acces la secretele împărăţiei divine, iar o cercetare viitoare ar putea cu siguranţă dezvolta schiţa lui Gathercole prin care afirma că ideile acestui text sunt parte a universului ideatic din care fac parte şi celebrele codice de la Nag Hammadi.

Povestea descrisă de Gathercole între paginile cărţii sale nu este una inocentă, el este împotriva textului şi a mesajului său. Acesta este, probabil, şi motivul pentru care afirmă că acest text nici măcar nu se ridică la înălţimea numelui său sau pentru care reiterează constant întrebarea despre ce aduce nou acest text despre Iisus cel real.

Lectura volumului îl lasă pe cititor cu un final tranşant: Evanghelia după Iuda este departe de a aduce căi noi în înţelegerea lui Iisus, scopul său ar fi acela de a rescrie istoria. Ea ar vorbi despre un creştinism care ar abandona Vechiul Testament şi ceea ce reprezintă acesta, iar Iisus ar fi aici văzut ca cineva într-o fascinantă izolare şi complet detaşat de lume.

Meritul volumului lui Gathercole este acela de a fi onest şi de a deschide porţile către viitoare cercetări axate pe Evanghelia după Iuda şi pe identitatea lui Iisus din perioada secolului al doilea.

Petru Moldovan

Advertisements

About Petru Moldovan

History of religions and much more...

Information

This entry was posted on 29/09/2014 by in bifolium and tagged , , , .
%d bloggers like this: