Bifolium

Note Biblice și Patristice

Studiile cognitive şi creştinismul timpuriu

ECOEJ

NOTĂ | Aş dori să precizez că volumul Explaining Christian Origins and Early Judaism. Contributions from Cognitive and Social Science, editat de Petri Luomanen, Ilkka Pyysiänen și Risto Uro (Leiden: Brill, 2007; Biblical Interpretation Series, Vol. 89) este în acelaşi timp provocator dar reprezintă şi un prag către noile moduri de a cerceta fenomenul religios astăzi.

Acest volum cuprinde între coperţile sale contribuţiile unor cercetători consacraţi ai studiului creştinismului timpuriu, dar care şi-au ales ca metodă de lucru calea deschisă de studiile cognitive. Aşa cum se întâmplă de cele mai multe ori schimbul de idei dintre istoricii şi specialiştii în studiile cognitive a dus la publicarea aceastei colecţii de eseuri. Explaining Christian Origins and Early Judaism. Contributions from Cognitive and Social Science este rezultatul simpozionului internaţional Body, Mind, and Society in Early Christianity organizat în august-septembrie 2005 de către Helsinki Collegium for Advanced Studies.

Editorii ţin să afirme că accentul studiilor adunate aici este pus pe ideea că dezvoltările recente din cadrul ştiinţei cognitive a religiei aduce contribuţii esenţiale şi verificabile la studiul religiilor din perspectivă istorică, în general, şi al iudaismului şi creştinismului timpuriu, în particular. Motivele lor sunt destul de puternice: 1. ştiinţa cognitivă a religiei deja a introdus concepte, perspective şi teorii noi care se pot aplica cu succes la studiul iudaismului şi creştinismului timpuriu şi care schimbă faţa cercetărilor de până acum. 2. privind lucrurile din perspectiva controversei legată de abordările socio-ştiinţifice în studiile biblice, autorii consideră, în ansamblu, că teoriile, şi, mai ales, rezultatele la care a ajuns ştiinţa cognitivă a religiei aduc în acest caz o lumină cu totul nouă. 3. Exegeza socio-ştiinţifică a folosit teorii care au conexiuni clare cu psihologia cognitivă, se poate vedea în acest sens abordarea identităţii sociale.

Autorii vor să spună deschis că nu este destul doar să scrii istoria ideilor religioase, aşa cum le putem găsi noi în textele de care dispunem, ci este cu mult mai relevant să se încerce o abordare de depăşire a textelor. Istoria să fie a ceea ce s-a întâmplat în timp real.

Volumul este structurat în trei părţi: explorarea perspectivelor generale ale abordărilor de tip cognitiv din studiul originilor creştinismului şi iudaismului timpuriu. Aici accentul este preponderent pe problematica răspândirii tradiţiilor cu privire la înviere, emergenţa ritualurilor în creştinismul timpuriu (amintim studii precum cele ale lui Luther H. Martin, Ilkka Pyysiänen, István Czachesz, Kimmo Ketola şi nu în ultimul rând cel al lui Risto Uro). A doua parte concentrează două aplicaţii ale conceptului de blending theory la materialele acestei perioade (aici putem găsi foarte utilele contribuţiile lui Hugo Lundhaug şi Vernon K. Robbins). Iar ultima parte este o încercare fericită de combinare acelor abordări tradiţional istorice şi social-ştiinţifice cu cele mai noi şi variate teorii cognitive cu privire la aspecte ca identitatea şi memoria (Petri Luomanen, Philip F. Esler, Raimo Hakola, Jutta Jokiranta şi Troels Engberg-Pedersen).

Acest volum se înscrie în programul larg al ştiinţei cognitive a religiei de analiză a manifestărilor religioase din perioada creştinismului şi iudaismului timpuriu, aşa cum pot fi lecturate în toate acele moduri sofisticate şi multiforme de idei sau tipare şi care pot fi, din ce în ce mai uşor înţelese datorită teoriilor cognitive.

Petru Moldovan

Advertisements

About Petru Moldovan

History of religions and much more...

Information

This entry was posted on 22/09/2014 by in bifolium, Petru Moldovan and tagged , .
%d bloggers like this: