Bifolium

Note Biblice și Patristice

Hristologia înaltă și Noul Testament

Bauckham

NOTĂ | Richard Bauckham. Jesus and the God of the Israel. God Crucified and Other Studies on the New Testament’s Christology of Divine Identity. Grand Rapids/Cambridge: Eerdmans, 2008.

Volumul de față este o antologie de studii publicate începând cu 1998 pe marginea hristologiei Noului Testament (NT) și a raportului acesteia cu monoteismul iudaic din perioada celui de-al doilea templu. Interesul lui depășește însă preocupările bibliștilor, în măsura în care pune într-o lumină nouă evoluțiile ulterioare ale dezbaterii hristologice de până în secolele IV-V.

Teza pe care o argumentează studiile adunate în acest volum este aceea că scrierile NT conțin o hristologie înaltă – cea mai înaltă posibil – care a fost articulată nu în opoziție cu monoteismul iudaic, ci rămânând în paradigma acestuia și folosindu-i resursele exegetice pentru a-L include pe Hristos în sfera identității lui Dumnezeu. Bauckham contestă ideea că Hristos ar fi putut fi ridicat gradual la statutul de Dumnezeu de către primii creștini, prin analogie cu alte figuri importante ale Vechiului Testament (profeți sau îngeri), întrucât aceste figuri nu au fost niciodată considerate ca divine în iudaism.

Bauckham contestă de asemenea că „divinizarea” Sa a împrumutat modelul apoteozei păgâne, întrucât mărturisirea dumnezeirii Sale a fost făcută în cadrul, termenii și cu mijloacele specifice tradiției monoteismului iudaic. Prin urmare, afirmarea fără echivoc a divinității lui Hristos de către primii creștini, și includerea Sa în cultul datorat lui Dumnezeu a fost un fenomen genuin și originar. În măsura în care se poate vorbi despre un progres al hristologiei din epoca NT până în secolul V, acesta nu este unul care privește fondul, ci mai degrabă traducerea acestui fond în vocabularul și categoriile filozofice accesibile creștinilor de cultură greco-romană din secolele IV și V.

Cu alte cuvinte, hristologia consacrată la Niceea (325) și la Calcedon (451) nu este divergentă sau superioară sub raport teologic celei pe care o găsim deja în NT (pace von Harnack), ci doar exprimă într-un idiom cultural diferit ceea ce aceasta din urmă formulase cu mijloacele care erau la îndemână în tradiția iudaică.

Câteva din titlurile reunite aici: „Dumnezeul răstignit”, „Teologia biblică și problemele monoteismului, „Dumnezeul Cel Preaînalt și natura monoteismului iudaic timpuriu”, „Adorarea lui Iisus in creștinismul timpuriu”, „Hristologia identității divine în epistolele pauline”, „Tronul lui Dumnezeu și adorarea lui Iisus”, „Dumnezeirea lui Iisus în epistola către Evrei”.

Rigoarea, perspicacitatea și erudiția lui Bauckham sunt magistrale, și toate acestea într-un stil eminamente lizibil, lipsit de prețiozități sau savantlâcuri. Poate nu veți fi întotdeauna de acord cu reflecțiile sale teologice, dar volumul reprezintă, după părerea mea, o lectură foarte instructivă pentru toți cei interesați de teologia biblică, subtilitățile hristologiei NT și relația acesteia cu clarificările din epoca patristică.

Ovidiu Sferlea, Universitatea din Oradea

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: