Bifolium

Note Biblice și Patristice

Viața evreilor din vremea lui Isus: mărturii arheologice și literare

sdos

NOTĂ | Jodi Magness, Stone and Dung, Oil and Spit. Jewish Daily Life in the Time of Jesus, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U. K., 2011

În lumea arheologilor Orientului Apropiat, Jodi Magness nu mai are nevoie de nicio prezentare. Pentru detalii despre Prof. Magness, aici.

Cartea de față se ocupă de viața cotidiană a iudeilor din vremea lui Isus, însă începe prin a prezenta câteva detalii despre iudaismului celui de-al doilea Templu și despre mișcările sectare din Palestina acelei perioade, insistând asupra Fariseilor, Saducheilor și Esenienilor (pe care îi identifică cu mișcarea sectară de la Qumran). Primul capitol, dedicat acestei probleme, se folosește, în general, de literatura de la Qumran, de Biblia Ebraică și de Noul Testament. Concluzia autoarei este că populația iudaică a celui de-al doilea Tempu se distingea de neamurile vecine prin observarea strictă a legii biblice, care avea un impact în viața lor cotidiană: purificare rituală, reguli alimentare, observarea Sabatului, post, îmbrăcăminte, obiceiuri funerare etc. (p. 15). Aceste puncte sunt analizate apoi în capitolele următoare.

Capitolul al II-lea se ocupă de ritualul de purificare, iar în prima secțiune sunt analizate băile rituale (ebr. Miqva’ot), care au devenit comune începând cu primul secol înaintea erei creștine, iar majoritatea lor datează din primul secol creștin (însă inainte de anul 70). Jodi Magness, care în prezent conduce proiectul arheologic de la Huqoq (Galileea), face apoi o prezentare a câtorva astfele de miqva’ot gîsite în Palestina și analizează funcția acestora, analizând descoperirile arheologice prin prisma mărturiilor scrise (Noul testament, Talmud, Mishna etc.), ceea ce oferă o privire completă a funcției acestor miqva’ot (băi rituale).

Capitolul al III-lea analizează regulile alimentare, în lumina acelorași documente literare (Biblia Ebraică, literatura de la Qumran, Noul Testamant, Talmud). O atenție deosebită este acordată zonei deșertului Iudeii (Ierihon, Qumran, Masada).

Capitolul al IV-lea se ocupă de chestiuni particulare, care țin de arheologie, dar care servesc unei priviri complete a vieții iudeilor din perioada studiată: ceramica, lămpile de ulei, vasele de piatră și de sticlă etc.

Capitolul V analizează mesele comune și obiceiurile care au legătură cu mesele. Sunt analizate mesele comune de la Qumran, comunitate care este indentificată cu esenienii, deși nu toși cercetătorii sunt de acord în privința acestei identificări.

În capitolu VI este analizată observarea Sabatului, plecând de la surse ca Iosif Flaviu, Talmudul, literatura de la Qumran, literatura iudaică apocrifă, și practicile legate de post.

Capitolul VII este dedicat studierii monezilor, iar capitolul VIII îmbrăcămintei. O atenție deosebită este acordată elementului de îmbrăcăminte tzitzit – care avea rolul de a aminti de obligațiile față de Dumnezeu și de semeni. Sunt analizate în acest capitol și relatările evanghelice care amintesc de Isus și purtarea acestui tzitzit (redat în greacă prin kraspedon = margine, tiv) (p. 117 ș.u.).

Capitolele IX și X se ocupă de chestiuni de igienă, diferite de purificările rituale, dar nu întru totul străine de acestea.

Ultimul capitol, XI, analizează mormintele și practicile funerare. O atenție sporită este acordată descoperirii de la Talpiyot. Pe lângă aceasta, sunt analizate mormintele săpate în piatră din perioada primului și al celui de-al doilea Templu, diferite osuare, obiceiuri și practici funerare ale clasei iudaice de jos și ale comunității de la Qumran. Este analizată de asemenea, înmormânatrea lui Isus, plecând de la singurele surse pe care le avem, și anume, Evangheliile, însă situate în contextul mai larg al practicilor funerare iudaice.

Cartea Prof. Jodi Magness este utilă nu numai arheologilor, ci și oricărei persoane interesate de viața iudeilor din Palestina sec. I, de probleme ce țin de arheologie și litaratură biblică. Stilul științific, dar nu greoi, face ca acest studiu să fie ușor de lecturat. Totuși, ea nu este o carte pentru începători în ale studiului biblic ori istoriei biblice.

Fără a fi deloc o carte de teologie, ea este cu atât mai mult utilă teologilor, care, de cele mai multe ori, riscă să neglijeze elementul istoric din viața lui Isus.

Studiul beneficiază de o impresionantă bibliografie, de un index al autorilor moderni, un index tematic și unul biblic.

Cătălin Dan Necșa, Leiden University (LUCAS)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 23/07/2014 by in Cătălin Dan Necșa, Iudaism, Jodi Magness, nota and tagged , , .
%d bloggers like this: