Bifolium

Note Biblice și Patristice

Roluri și instituții în Epistelele Pastorale

978-3-525-59360-8

NOTĂ | Korinna Zamfir. Men and Women in the Household of God: A Contextual Approach to Roles and Ministries in the Pastoral Epistles. Novum Testamentum et Orbis Antiquus 103; Goettingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013.

Volumul aceasta conține teza de habilitation a autoarei, finalizată în 2012 la Regensburg și este vorba despre un studiu al epistolelor pastorale noutestamentare (cele două epistole către Timotei și cea către Tit) prin prisma contextului lor elenistic și în vederea unei mai mai bune înțelegeri a rolului bărbatului și al femeii în acestea.

Avem de-a face deci cu un studiu de ecleziologie a epistolelor pastorale și a felului în care se legitimeaza în acestea diferitele roluri în ekklesia, e.g. al bărbatului sau al femeii. Aș nota două premize ale volumului:  în ce privește originea instituțiilor din creștinismul primar, Zamfir face parte dintre autorii pentru care acestea provin mai degrabă din structurile asociaților greco-romane decît din cele ale sinagogii; epistolele pastorale sînt luate drept pseudepigrafe.

Cercetarea e organizată în patru capitole. Primul este propedeutic și discută pe rînd specificul epistolelor pastorale față de epistolele pauline autentice, posibile poziții „ideologice” ale pastoralelor și contextul lor social greco-roman. În al doilea capitol e tratată eclesiologia pastoralelor: ekklesia e înțeleasă ca oikos & polis theou, și sînt analizate consecințele pe care lucrul acesta le are în distribuția rolurilor în comunitate.

Al treilea capitol discută felul în care este prezentată și gestionată în epistolele pastorale autoritatea de a preda/propăvadui, întîi în contextul discuțiilor despre ortodoxie/heterodoxie, apoi în legătură cu rolul femeii. Ultimul capitol analizează prezența publică a femeii, pornind de la observația ca textele literare și religioase pe care le avem sînt mai degrabă prescriptive decît descriptive, i.e. descriu ce ar trebui facut mai mult decît ce se face de fapt. Zamfir urmărește lucrul acesta în sursele clasice și în contextul lor greco-roman, apoi în ekklesia așa cum apare ea mai întîi în comunitățile pauline, apoi în epistolele pastorale.

Volumul, aici.

Introducerea și cuprinsul sînt accesibile pe pagina de academia.edu a autoarei, aici.

Nu am dat peste recenzii, dar le voi adaugă aici pe măsură ce apar.

 Dan Batovici, KU Leuven 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 13/07/2014 by in Dan Batovici, Epistolele pastorale, Korinna Zamfir, nota, Noul Testament and tagged , .
%d bloggers like this: