Bifolium

Note Biblice și Patristice

Despre Duh ca despre îngeri

41mQ07v4n5L

NOTĂ | Bogdan Gabriel Bucur. Angelomorphic Pneumatology: Clement of Alexandria and Other Early Christian Witnesses. Supplements to Vigiliae Christianae 95. Leiden/Boston: Brill, 2009.

Volumul acesta, publicat într-o serie cît se poate de prestigioasă din domeniul creștinismului primar, este o versiune revizuită și amplificată a tezei de doctorat a autorului, scrisă sub îndrumarea lui Alexander Golitzin și susținută în 2007 la Marquette.

Pneumatologia angelomorfă din titlu se referă la felul în care sînt folosite trăsături angelice în discursul creștin despre Duhul Sfînt din primele secole (xxi), iar B.G. Bucur își propune (cu succes!) lucrarea drept complement publicațiilor lui Charles Gieschen despre cristologia angelomorfă din aceeași epocă și ale lui John Levison despre spiritul angelic din iudaism (xi).

În prima dintre cele trei părți ale cărții, Bucur analizează felul în care Clement din Alexandria vorbește despre Duhul Sfînt și argumentează că limbajul pneumatologic al acestuia este angelomorf și, în plus, că lucrul acesta apare în tandem cu o cristologie pneumatică  într-un context bintarian (pe foarte scurt, e vorba despre lipsa unei distincții clare între „Duh” și „Logos”).

În restul volumului Bucur argumentează că acest tip de pneumatologie angelomorfă găsită la Clement nu este singulară ori accidentală, ci face parte dintr-o tradiție relativ răspîndită în creștinismul primar, atît înainte (Apocalipsa,  Păstorul lui Hermas și Iustin Martirul) cît și după acesta (la Afraat Persanul, care nu pare să fi cunoscut operele lui Clement).

Aș mai nota că în concluzia cărții Bucur discută implicațiile teologice ale acestei tradiții aparte și arată că expresiile „pneumatologie angelomorfă” și „cristologie pneumatică” sînt destinate să descrie limbajul acestor autori mai degrabă decît realitatea semnificată de acel limbaj (191).

\

Volumul, aici.

Recenzii:

Vigiliae Christianae (aici),
Journal of Theological Studies (aici),
Review of Biblical Literature (aici)
Journal of Early Christian Studies (aici)
Reviews in Biblical and Early Christian Studies (aici)

Pagina de academia autorului, cu pdfuri de articole la zi, aici.

Dan Batovici, KU Leuven

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 22/06/2014 by in Bogdan Gabriel BUCUR, cristologie, Dan Batovici, Pneumatologie angelomorfă.
%d bloggers like this: